Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.02.2010 17:40 - След намесата на Брюксел/с декларация на International Federation of Journalists* BG радио К2 на журналистката Илияна Беновска остава в ефир!
Автор: souroujon Категория: Технологии   
Прочетен: 953 Коментари: 0 Гласове:
1О Т В О Р Е Н О   П И С М Оimage ОТ „РАДИО К2” Относно: Произнасяне на Върховния Административен Съд Уважаеми радиослушатели и Интернет потребители ,госпожи и господа, „РадиоК2” ще остане в ефира На 22 февруари 2010 година Върховният Административен Съд се произнесе „РадиоК2” да остане в ефира . Петима върховни съдии,начело с Председателя на  Върховният Административен Съд г-н Константин Пенчев доказаха, че имат твърда воля в България да се установи законност.Достойна е позицията на съда в подкрепа  на свободното слово, плурализма, чистота на медиите, които  работят в името на гражданското общество.Върховният административен съд се произнесе с безпрецедентно европейско  решение, с което защити  правата на обществено-политическото „Радио К2”. Трябва да подчертаем , че „Радио К2” се бори за обща кауза   – решението на съда отваря нова страница за хиляди хора, чиито права до момента  са били погазвани и слага  край на  осъдителните присъди срещу България от Страсбургския съд по защита правата на човека.   Произнасянето на Върховния Административен Съд ни дава увереност ,ние, от   "Радио К2" - радиото, по което говорите вие - да продължим да работим за реалното установяване на законност в България. "Радио К2" призовава регулаторните органи Съвета за Електронни Медии и Комисията за Регулиране на Съобщенията да последват  примера на ВАС и също да тръгнат по пътя на законността. След безпрецедентното произнасяне на ВАС СЕМ и КРС би следвало незабавно да отменят своите порочни решения за прехвърлянето на лицензиите на К2 на некомпетентната да създава радиопрограми фирма за недвижими имоти „Гео адвайзърс”, която е и осъдена за излъчване на цинизми и вулгаризми в ефира. Ако СЕМ и КРС наистина  са независими от нищо, както пише в закона, трябва да го докажат, като предпазят ефира на България  от  „Вулгарните”.
Предишно Р/О:


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2370
София, 22.02.2010


Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на единадесети февруари две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ГАЛИНА СОЛАКОВА
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
СЛАВКА НАЙДЕНОВА
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА


при секретар

Григоринка Любенова

и с участието

на прокурора

Динка Коларска

изслуша докладваното

от съдията

СВЕТЛАНА ЙОНКОВА

 

по адм. дело № 872/2010."Радио Вива"ООД , София чрез управителя Даниел Божилов обжалва определение от 30.10.2009 г. по адм.д.№5541/2007 г. на Върховния административен съд,VІІ отделение в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на дружеството срещу решение №4 от 04.01.2007 г. на Съвета за електронни медиии (СЕМ). Производството по делото в тази част е прекратено.
Жалбоподателят моли определението да бъде отменено поради допуснато нарушение на материалния закон, съществено процесуално нарушение и необоснованост.
"Ганимед" ЕООД София чрез управителя си Илияна Беновска обжалва определение от 30.10.2009 г. по адм.д.№5541/2007 г. на Върховния административен съд, VІІ отделение в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на дружеството срещу решение от 04.01.2007 г. на Съвета за електронни медии и производството по делото в тази част е прекратено.
Жалбоподателят моли определението да бъде отменено поради допуснато нарушение на материалния закон, съществено процесуално нарушение и необоснованост.
Ответниците по частните жалби Съвет за електронни медии и "Гео адвайзърс" ЕООД са на становище,че са неоснователни.
Представителят на Върховната административна прокуратура предлага определението да бъде оставено в сила.
Върховният административен съд обсъди доводите в частните жалби и прие за установено следното:
С решение от 04.01.2007 г. Съветът за електронни медии е прехвърлил индивидуална лицензия за радиодейност №441-00162 от 29.06.2000г., издадена на името на "Радио Вива" ООД на юридическото лице "Гео адвайзър" ЕООД. Решението е постановено по заявление вх.№027-1271 от 13.12.2006 година до СЕМ и протокол от общо събрание на "Радио Вива"ООД, проведено на 07.12.2006 г.
По частната жалба на "Радио Вива" ООД.
С обжалваното определение Върховният административен съд, VІІ отделение е оставил без разглеждане жалбата на дружеството срещу посоченото по-горе решение на СЕМ, като е приел,че същата е просрочена. Съдът е приел,че административният акт е станал известен на дружеството след получаването на призовка по делото в качеството му на ответник по жалбата на "Ганимед" ЕООД на 12.06.2009 г. Жалбата била подадена на 16.09.2009 г. и приета за разглеждане по делото на същата дата. Срокът по чл.149, ал.1 АПК към момента на подаване на жалбата бил изтекъл.
Определението на Върховния административен съд, VІІ отделение в обжалваната част е постановено при допуснато нарушение на материалния закон и е необосновано.
По делото не се спори,че атакуваното решение на СЕМ не е било съобщено на жалбоподателя "Радио Вива" ООД.
Съгласно чл.149, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) административните актове могат да се оспорят в 14- дневен срок от съобщаването им. Съгласно чл. 61, ал. 2 АПК съобщаването може да се извърши чрез устно уведомянване за съдържанието акта, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страна е посочила такива.
Нито една от посочените законови хипотези са съобщаването на оспорения административен акт не е налице. Конституирането на дружеството частен жалбоподател като страна в процеса и полачуването на призовка в това качество не може да се приеме за съобщаване на оспорения акт, а датата на получаване на призовката - за начало на срока, в който следва да бъде упражнено правото на оспорване. Незаконосъобразно е прието от първоинстанционния съд, че жалбата на "Радио Вива"ООД е просрочена.
Независимо от изложеното, в жалбата са наведени доводи за нищожност на оспорения административен акт и оспорването му не е свързано със срок.
Определението на Върховния административен съд,VІІ отделение в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на "Радио Вива" ООД срещу решение от 04.01.2007 г. на СЕМ и производството по делото в тази част е прекратено следва да бъде отменено и делото върнато на същия съд, отделение и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
По частната жалбата на "Ганимед" ЕООД.
С обжалваното определение Върховният административен съд, VІІ отделение е оставил без разглеждане жалбата на дрежуството срещу посоченото по-горе решение на СЕМ, като е приел, че липсва правен интерес от оспорването. Лицензията била издадена на името на "Радио Вива"ООД и това дружитество било нейния прехвърлител. Решението на СЕМ за прехвърлянето на лицензията не рефлектирало пряко в правната сфера на "Ганимед"ЕООД.
Съгласно чл.147, ал.1 право да оспорват административният акт имат гражданите и организациите,чийто права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения.
"Ганимед" ЕООД е съдружник на "Радио Вива" ООД. В качеството на съдружник "Ганимед"ЕООД е придобило всички права и задължения, предвидени в Търговския закон. В това качество всички настъпващи промени в имуществената сфера на "Радио Вива"ООД, отчуждаването на дълготрайни активи на дружеството и промяната на предмета му на дейност засягат дружеството жалбоподател. Прехвърлянето на лицензията, макар и издадена на името на "Радио Вива" ООД води до промени в имуществото на дружеството, което засяга прако законните интереси на съдружника "Ганимед" ЕООД.
Не се спори че за инициирането на административното производство пред СЕМ за прехвърляне на лицензията е необходимо наличието на формирана воля за това на дружеството.Тази воля се обективира в изрично решение на общото събрание. По делото са представени доказателства,че липсва валидно решение на общото събрание, в което "Ганимед"ЕООД да е участвало, което също обуславя интереса на дружеството да оспорва процесното решение на СЕМ. Тези доказателства подлежат на обсъждане от съда по силата на чл.142, ал.2 АПК.
Определението на Върховния административен съд, VІІ отделение следва да бъде отменено в обжалваната част. Делото следва да се върне на същия съд, отделение и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
По изложените съображения Върховният административен съд, петчленен състав
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение от 30.10.2009 г. по адм.д.№5541/2007 г. на Върховния административен съд, VІІ отделение.
ВРЪЩА делото на същия съд, отделение и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Константин Пенчев

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Галина Солакова
/п/ Светлана Йонкова
/п/ Славка Найденова
/п/ Захаринка Тодорова

С.Й.
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: souroujon
Категория: Технологии
Прочетен: 1178093
Постинги: 421
Коментари: 86
Гласове: 482