Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.05.2022 11:20 - Anna Zografova - FIRST MEASURMENT OF THE HUMAN MIND CAPABILITY EFFECT ON THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF INDIUM M. Hadjieva, acad. J.S. Ivanov Bulgarian Academy
Автор: souroujon Категория: Технологии   
Прочетен: 5302 Коментари: 0 Гласове:
2


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  

FIRST MEASURMENT OF THE HUMAN MIND CAPABILITY EFFECT ON THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF INDIUM

M. Hadjieva, acad. J.S. Ivanov
Bulgarian Academy of Scienses Central Lavboratory of Solar Energy and New Energy Sources, Sofia, Bulgaria 

image

image

image

image


imageЕкспериментите с въздействието на организираната и насочена действена човешка енергия върху метала индий, считан за еталон от таблицата на Менделеев на Боянския маг доказа, че той може да въздейства на разстояние по-голямо от 5 километра. Проблемът за предела на човешките възможности както и възможността на човешкия мозък чрез подходяща организация и концентрация да излъчва и насочва действена енергия върху метали става причина за провеждано на такова изследване с мага. То е регистрирано и извършено от български учен - сътрудничката на Централната Лаборатория по Слънчева Енергия и Нови източници на Енергия от БАН – Милка Хаджиева. Целта на проведеното тогава изследване е била да регистриран ефекта от въздействието на енергията на човешкия мозък върху термофизичните характеристики на метал. Избран е бил металът индий, чиято висока чистота и повторяеми термофизични характеристики са добре изучени и потвърдени. До момента на експеримента индият е бил използван за калибрационен стандарт в термичния анализ. Измерванията за възможностите на феномена Йордан Стоилов Иванов са били направени с компютърно контролирана измервателна апаратура за термичен анализ – “Меттлер ТА 1300”. Тогава е била регистрирана кинетика на фазовия преход на индий, изследван в режим на равномерно нагряване: без специфично биовъздействие върху експерименталния образец; с биовъздействие върху опитния образец от индий на специфичната енергия на Йордан Иванов, намиращ се на разстояние приблизително пет километра от експерименталната установка.             Според учените “АУРАТА, чиято форма е най-вече яйцевидна е не само състояние, но и “активист” – особено при изявените екстрасенси, чиито кирлианови снимки на ръката показват светлинни, т. е. енергийни протуберанси”. Достатъчно е да бъде изменена по някакъв начин структурата на тези елементи, за да се измени и структурата на тази аура. Тя се проявява и чувства по контурите отново на хора, растения и животни. За това една от задачите на физиците на сегашния етап е основното е “да я уловят” и да я регистрират с уреди. В този смисъл всеки човек има своя лична уникална и неповторима аура. Много по-силна аура имат феномените, при които тя се регистрира като многоцветна, защото фиксира жизнения, емоционалния и менталния слой на обвивките на човешките тела. Към тях, според известната турска изследователка на паранормални явления - доктор Шафика Карагюла се прибавя и Четвърти – регулативен или слой: “Неговата цел е да определи ПРЕДНАЧЕРТАНОТО В ЧОВЕКА, а тези слоеве са крайно чувствителни и променят конфигурацията си при най-малката промяна на психическото и физическото ни състояние, а при болест се деформират по специален начин. Остротата на органите на чувствата при всички хора не е еднаква. При екстрасенсите, в зависимост от условията на техния живот и работа, има и такива които притежават много висока, понякога поразителна чувствителност и възможности за възприятие като ясновидството”.

 

 

 " Eдинствен по рода си експеримент, осъществен в Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници към БАН в София през 1988 г., доказа влиянието на биоенергията на Йордан Иванов върху топлинното състояние на метала индий. Целта на изследването, проведено от н.с. к.х.н. Милка Хаджиева, практикуваща методите на термичния анализ за проследяване топлинното изменение на вещества с фазов преход под влияние на слънчева енергия, е била да се регистрира влиянието на човешката биоенергията върху топлинното поведение на метала.

                Как се променят термодинамичните характеристики на метала под влияние на специфична биоенергия? Д-р Луи Доне казва: "Един важен физичен закон установява, че точката на кипенето на телата е в пряка зависимост от тяхната молекулна маса". Следователно можем да допуснем, че промяната в топлинното състояние на опитния метал, регистрирана след биоенергийното въздействие на феномена от разстояние, е осъществена на молекулна основа.. На 17.11.1988 г. в 13.52 часа, българско часово време в София е проведен уникален експеримент. Изследвана е температурата на топене на еталонния метал индий от таблицата на Менделеев, вследствие влиянието на излъчена и насочена биоенергия чрез контрол, организация и концентрация на човешкия мозък на Йордан Стоилов Иванов /Панков/ от София – Бояна. От резултатите на това измерване, направено от разстояние пет километра, чрез универсална апаратура за термичен анализ - Диференциална сканираща калориметрия, може да се съди, че металът индий не може да служи за еталон. До днес - 15 години след провеждането на експеримента няма подобно постижение, регистрирано и описано в научни публикации. Няма и други подобни експерименти, които да конкурират ефекта от въздействието на българина. Способността на биоенерготерапевта Йордан Стоилов Иванов да влияе с биоенергия върху активността на растения и животни е доказана чрез многократно проведеждани опитни измервания. Но дали е възможно да бъдат повлияни свойствата на метали, чрез въздействие с биоенергия и как се променят термодинамичните характеристики на метали под влияние на специфична биоенергия? Всички тези въпроси днес се оказват особено актуални. Възможно ли е използването на енергията на човешкия мозък, излъчена и насочена чрез подходяща организация и концентрация? Това в частност касае предела на човешките възможности. Проблемът за предела на човешките възможности както и възможността на човешкия мозък чрез подходяща организация и концентрация да излъчва и насочва действена енергия върху метали е провокирала настоящото изследване, извършено от български учен - сътрудничката на Централната Лаборатория по Слънчева Енергия и Нови източници на Енергия от БАН – Милка Хаджиева. Целта на проведеното тогава изследване е била именно да бъде регистриран ефекта от въздействието на енергията на човешкия мозък върху термофизичните характеристики на метал. Избран е бил металът индий, чиято висока чистота и повторяеми термофизични характеристики са добре изучени и потвърдени. До момента на експеримента индият е бил използван за калибрационен стандарт в термичния анализ. Измерванията за възможностите на феномена Йордан Стоилов Иванов са били направени с компютърно контролирана измервателна апаратура за термичен анализ – “Меттлер ТА 1300”. Тогава е ббила регистрирана кинетика на фазовия преход на индий, изследван в режим на равномерно нагряване: без специфично биовъздействие върху експерименталния образец; с биовъздействие върху опитния образец от индий на специфичната енергия на Йордан Иванов, намиращ се на разстояние приблизително пет километра от експерименталната установка. За оценка на влиянието на теглото са били проведени експерименти на биовъздействие върху три различни образеца. Докато за оценката стабилността на биоефекта е проведено многократно стапяне /три/ пъти на образеца. Резултатите за температура на стапяне и топлина на стапяне за опитните образци от индий са представени на Таблица 1.   ТАБЛИЦА 1

 

№ Биовъздей- ствие Тегло на проба (мг)   Температура на стапане (С) Топлина на Стапяне Джаул/грам
Без със със със І нагряване ІІнагряване ІІІнагряване   12.99 12.91 13.39   15.21 15.21 15.21   156.6 157 157.1   157 157 157.1 27.410 27.935 27.933   27.255 27.142 27.137  

 

  В първия случай е регистрирана температура на стапяне на индий, 156.6 о С, идентична с литературните данни при стандартни условия. Във втория случай е регистрирана температура на стапяне на индий, 157оС. При всички опити на стапяне на образци от индий, с въздействие на биоенерготерапевта Йордан Иванов се наблюдава повишение на температурата на стапяне, в сравнение с литературните данни, независимо от теглото на образеца, както и независимо от многократността на фазовия преход. Получените разлики между литературните и експерименталните данни за термофизичните характеристики на метала индий могат да бъдат оценени като резултат от въздействието на излъчената и насочена биоенергия на Йордан Иванов върху метала индий. Регистрираният ефект изисква по-нататъшни задълбочени изследвания, които могат да дадат нови данни за възможностите на човешкия мозък, който чрез подходяща организация и концентрация може да излъчва и насочва действена енергия.           ДОКЛАД ПО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ МЕТАЛА ИНДИЙ НА ИЗЛЪЧЕНА И НАСОЧЕНА БИОЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК                     Способността на Йордан Стоилов Иванов да влияе с биоенергия върху активността на растения е доказана чрез проведените опити под ръководството на ст.н.с., к.б.н. Боряна Чолева.                 Дали е възможно да бъдат повлияни свойствата на метали чрез въздействие с биоенергия? Как се променят термодинамичните характеристики на метали под влияние на специфична биоенергия? Възможно ли е използуване енергията на човешкия мозък, излъчена и насочена чрез подходящата му организация и концентрация?                 Проблемът за предела на човешките възможности, в частност възможността на човешкия мозък чрез подходящата му организация и концентрация да излъчва и насочва действена енергия върху метали, провокира настоящото изследване, проведено от сътрудничката на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови източници на енергия, БАН - н.с., к.х.н. Милка Хаджиева.                 Цел на проведеното изследване бе регистриране ефекта от биовъздействието на енергията на човешкия мозък върху термофизичните характеристики на метал. Избран бе металът индий, чиято висока чистота и повторяеми термофизични характеристики са добре изучени и потвърдени, поради което се използва за калибрационен стандарт в термичния анализ. Измерванията бяха проведени с компютърно-контролирана измервателна апаратура за термичен анализ - Меттлер ТА 1300. Регистрирана бе кинетика на фазовия преход на индий, изследван в режим на равномерно нагряване: - без специфично биовъздействие върху експерименталния образец; - с биовъздействие върху опитния образец от индий на специфичната енергия на Йордан Иванов, намиращ се на разстояние при-близително пет километра от експерименталната установка. Изследвани бяха опитни образци на метала Индий с различни тегла за оценка влиянието на теглото при биовъздействие от разстояние.                 За оценка стабилността на биоефекта беше проведено неколкократно стапяне (три пъти) на образеца.                 Резултатите за температурата на стапяне и топлината на стапяне за опитните образци от индий са представени в следната таблица:  

 

  със/без био- тегло на Температура топлина на
въздействие пробата на стапяне стапяне
    (мг) (°С) (джаул/грам)
1. без 12.99 156.9 27.410
2. със 12.91 157.0 27.935  
3. със 13.39 157.1 27.933
4. със      
  І нагряване 15.21 157.0 27.255
  ІІ нагряване 15.21 157.0 27.142
  ІІІ нагряване 15.21 157.1 27.137

 

                  В първия случай е регистрирана температура на стапяне на индий 156.9°С, идентична с литературните данни при стандартни условия.                 Във втория случай с биовъздействие на енергията на Йордан Иванов е регистрирана температура на стапяне на индий 157°С. При всички опити на стапяне на образците от индий с въздействие на биоенергията на Йордан Иванов, се наблюдава повишение на температурата на стапяне, в сравнение с литературните данни за изследвания материал, независимо от теглото на образеца, както и независимо от многократността на фазовия преход. (Вж.сн.№ 25).                 Получените разлики между експерименталните данни за термофизичните характеристики на метала индий, измерени без и с биовъздействие, могат да бъдат оценени като резултат от въздействието на излъчената и насочена биоенергия на Йордан Иванов. Регистрираният ефект изисква по-нататъшни задълбочени изследвания, които могат да дадат нови данни за възможностите на човешкия мозък който чрез подходяща организация и концентрация може да излъчва и насочва действена енергия". 

Забележка: Текстът - заедно с доклада представляват фрагмент от книгата
"Боянският маг Йордан Иванов" на А. Зографова и Т. Манова,
издадена от ЕТ "Йордан Иванов" през 2004 г.

    Нагоре


Тагове:   Anna,


Гласувай:
2Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: souroujon
Категория: Технологии
Прочетен: 1493609
Постинги: 448
Коментари: 93
Гласове: 636